บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
ขั้นตอนการลงทะเบียนชำระเงิน

การเข้าใช้งาน หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน กรุณากดปุ่มสมัครสมาชิก หรือ "Sign In"
หากท่านมีปัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วท่านสามารถเข้าใช้งานด้วย Facebook, Gmail หรือ E-mail


หากท่านมี Promo Code ให้ท่านกรอกในช่องรหัสโปรโมชั่น และกดปุ่มใช้เพื่อแสดงส่วนลด ก่อนที่จะเลือกซื้อตั๋วกรณีไม่มี ให้ท่านเลือกประเภทบัตรสําหรับเข้าร่วมงานของท่าน และกดปุ่มลงทะเบียนหรือ "Register"กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีข้อความโปรดระบุ หรือ "Require")เลือกช่องทางการชําระเงินที่ท่านต้องการและกดปุ่มชําระเงินหรือ "Pay Now"


หลังจากทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วจะมี ตัว (QR Code) ส่งไปทาง E-mail และมีแนบไฟล์ Pdf. ตั๋วไปด้วยเช่นกัน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!