บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
หลังจากกรอกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ตู้ ATM


นำ REF Code ไปจ่ายที่ตู้ ATMเมื่อคุณจ่ายเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลตั๋วของคุณ (ถ้าคุณหาตั๋วในอีเมลของคุณไม่เจอ กรุณาเช็คใน Junk Mail)
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!