บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
Credit / Debit Card (2C2P)

เลือกชำระด้วย “บัตรเครดิต / บัตรเดบิต (2C2P)”• ตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านให้เรียบร้อย
• กดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อไปหน้าชำระเงินของทาง 2C2P

พิมพ์ข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต• พิมพ์ข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต ที่จำเป็นให้เรียบร้อย
• กดปุ่ม "Confirm Payment"
• หากดำเนินการชำระเงินแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าชำระเงินสำเร็จ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!