บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
QR Code Scanning

กดเลือกเมนู สแกน QR CODEสแกน QR CODE ที่ถูกสร้างจากระบบ Zipevent


ตรวจสอบรายละเอียด และกดที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการชำระเงิน


การชำระเงินสมบูรณ์ หากดำเนินการชำระเงินแล้ว
ระบบจะนำท่านไปยังหน้าชำระเงินสำเร็จหมายเหตุ : การชำระเงินด้วย QR Code ระบบจะยืนยันอัตโนมัติทันที โดยที่ท่านไม่ต้องส่งสลิปเพื่อแจ้ง Zipevent

การชำระเงินแบบอัพโหลด QR CODE

บันทึกภาพ QR Code (Capture Screen)
ที่สร้างจากระบบ Zipevent เพื่อทำการชำระเงินด้วยแอพธนาคารเข้าแอพธนาคาร เลือกเมนู Scan QRกดเลือกเมนูเลือกรูปภาพจาก Galleryเลือกรูปภาพ QR เพื่อชำระเงินตรวจสอบรายละเอียด
และกดที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการชำระเงินเมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
คำสั่งซื้อของท่านจะมีสถานะเสร็จสมบูรณ์หมายเหตุ : การชำระเงินด้วย QR Code ระบบจะยืนยันอัตโนมัติทันที โดยที่ท่านไม่ต้องส่งสลิปเพื่อแจ้ง Zipevent
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!