บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ• ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ
• กดปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อไปหน้าของ 2C2P

ทำการเลือกตัวแทนที่จะการชำระเงิน• ทำการเลือกตัวแทนที่จะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลที่จำเป็น• กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงิน
• กดปุ่ม "Confirm Payment" เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

นำ Payment Code ไปชำระเงินตามตัวแทนที่ได้เลือกไว้• อ่านคำแนะนำการชำระเงินของแต่ละตัวแทนที่ได้รับ
• ทำการชำระเงินตามคำแนะนำที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละตัวแทน
• เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนสถานะเป็นสำเร็จ (Real-time)
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!