บทความนี้ยังมีอยู่ใน:
คลิก ชำระเงินผ่าน ALIPAY• ตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านให้เรียบร้อย
• กดปุ่ม “ชำระเงิน

สแกนเพื่อจ่ายผ่านแอพ ALIPAY• ชำระเงินโดยสแกน QR CODE ผ่านแอพ ALIPAY
• เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นสำเร็จ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!